• 1 2016 Toyota 4Runner
 • 2 2016 Toyota Avalon
 • 3 2016 Toyota Avalon Hybrid
 • 4 2016 Toyota Camry
 • 5 2016 Toyota Corolla
 • 6 2016 Toyota Highlander
 • 7 2016 Toyota Highlander Hybrid
 • 8 2016 Toyota Prius
 • 9 2016 Toyota RAV4 Hybrid
 • 10 2016 Toyota RAV4
 • 11 2016 Toyota Prius V
 • 12 2016 Toyota Prius C
 • 13 2016 Toyota Sequoia
 • 14 2016 Toyota Sienna
 • 15 2016 Toyota Tacoma
 • 16 2016 Toyota Tundra
 • 17 2016 Toyota Yaris